Zorganizowany pierwszy raz w wzbudził ogromne zainteresowanie. Sala była pełna niemal przez cały czas trwania konkursu. Krótki reportarz.